Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Με τον νόμο Καραμανλή-Πετραλιά το κόστος των ανατροπών στις συντάξεις θα σηκώσουν οι πιο αδύνατες πλάτες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Πίνακες με τους νέους επαχθείς όρους

2-10 χρόνια στην πλάτη των γυναικών
Οι μητέρες με ανήλικο, αλλά και οι πολύτεκνες καλούνται να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματα του Ασφαλιστικού.
Με τον νόμο Καραμανλή-Πετραλιά το κόστος των ανατροπών στις συντάξεις θα σηκώσουν οι πιο αδύνατες πλάτες.
Οι γυναίκες θα εργαστούν περισσότερα χρόνια και θα λάβουν μικρότερες συντάξεις.
Τη συλλογή υπογραφών για δημοψήφισμα ξεκινά η ΓΣΕΕ.
Ελευθεροτυπία Φύλλο Σαββάτου 22 - 03 - 2008
http://www.enet.gr/online/online?dt=22%2F03%2F2008
http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=22.03.2008,id=20175264,27930400,33731744,75006560

Δεν υπάρχουν σχόλια: