Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Τι σημαίνει επιτέλους, Επίταξη & Επιστράτευση !!!

αρχ. έπίταξις < έπιτάσσω (η) ουσ. (Κ επίταξις, -εως) διαταγή, προσταγή επιβολή εισφοράς σε είδος ή κατάληψη ειδών ή ακινήτων από το στρατό σε περίοδο εξαιρετικών συνθηκών
αρχ. έπιστράτευσις < έπιστρατεύω (η) ουσ. (Κ επιστράτευσις, -εως) πρόσκληση στρατευσίμων στα όπλα (γεν.) κινητοποίηση των δυνάμεων μιας χώρας (μτφ.) χρησιμοποίηση δυνατοτήτων που αδρανούν
από το ΜΕΙΖΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.
Επίταξη Από την Live-Pedia.gr
Είναι η αναγκαστική προσφορά ορισμένων αγαθών προς το κράτος όταν παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη. Συνήθως επιτάξεις γίνονται για στρατιωτικούς σκοπούς. Με ειδικούς νόμους που υπάρχουν σε όλα τα κράτη, καθορίζονται τα είδη εκείνα τα οποία επιτάσσονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τρόφιμα, μεταφορικά μέσα, κτίρια, ρουχισμός, φάρμακα, πολεμικά εξαρτήματα αυτά δηλ. που χρειάζονται ως επί το πλείστον για τη συντήρηση και την εύκολη μετακίνηση ενός στρατού. Οι επιτάξεις γίνονται, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε περίπτωση επιστράτευσης. Η νομοθεσία για την επίταξη προβλέπει αποζημίωση του κάτοχου των αντικειμένων που επιτάχθηκαν, όχι όμως άμεση, αλλά κατοπινή. Η αποζημίωση καθορίζεται από το διοικητικό δικαστήριο ναυτικών ή τα διοικητικά στρατιωτικά δικαστήρια.
Επιστράτευση Από την Live-Pedia.gr
Η έκτακτη κλήση και κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ορισμένων κλάσεων πολιτών, καθώς και η επίταξη ζώων, τροχοφόρων και άλλων μέσων για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Η ε. στην Ελλάδα γίνεται κατόπι προσυνταχθέντος σχεδίου από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και επικυρώνεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η ε. διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα. Κύριος σκοπός της ε. είναι η συμπλήρωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας τόσο με έμψυχο όσο και με άψυχο υλικό, για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Η ε. διακρίνεται σε γενική και μερική, ανάλογα με την έκταση που θα λάβει. Γενική ε. έχουμε, όταν αυτή συμπεριλαμβάνει το σύνολο των πολιτών που μπορούν να επιστρατευτούν, μερική ε. όταν επιστρατεύεται μόνο ορισμένο τμήμα του μάχιμου πληθυσμού. Μυστική ε. έχουμε, όταν αυτή γίνεται με προσωπικές κλήσεις και απόρρητες επιστολές που απευθύνονται στους ικανούς για επιστράτευση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες, για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες της χώρας, διατάσσεται πολιτική ε., που επεκτείνεται σε όλους τους πολίτες, π.χ. η επιβολή υποχρεώσεων και στους απαλλαγμένους από την επιστράτευση, καθώς και στις επιχειρηματικές, βιομηχανικές και αγροτικές μονάδες της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: