Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε. ???

Εκεί έξω υπάρχει κανείς?

"Δεδομένου ότι τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. & πάνω, δύναται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων μεγίστου εμβαδού ίσου με 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος, που θα είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα, μετά από υποβολή σχετικής μελέτης για την κατασκευή & τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων & πλήρους κάτοψης & τοπογραφικών του καταστήματος, προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

α) Προδιαγραφές πλήρους διαχωρισμού (υλικό διαχωριστικού – είσοδος, έξοδος – πυροπροστασία – πολεοδομικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

β) Ποια αρχή εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εάν πληρούν τις ακριβείς προδιαγραφές;

γ) Ειδικοί όροι κ.λ.π. από ποια αρχή καθορίζονται; (δηλαδή πόσα καθίσματα θα αναπτύσσονται κ.λ.π.).

δ) Την ακριβή διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την έκδοση άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων & υπόδειγμα τύπου άδειας."

Δεν υπάρχουν σχόλια: